1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Jastrzębska Katarzyna z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500 ul. Daleka 6, NIP: 537-233-97-14, email: katarzyna.jastrzebska2@o2.pl, telefon: 514-727-336
  2. Dane osobowe zbierane przez stronę www.kolagen-naturalny.com.pl  to: imię, nazwisko,      e-mail, numer telefonu.
  3. Stosujemy technologię SSL (Secure Socket Layer) w celu zapewnienia bezpiecznej, szyfrowanej transmisji danych od komputera użytkownika do serwera kolagen-naturalny.com.pl.
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celach związanych z utrzymywaniem kontaktów z Klientem oraz prowadzeniem działań marketingowych dotyczących produktów Souvre.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć warunkuje możliwość rejestracji w Klubie Souvre.
  6. Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, „prawo do bycia zapomnianym” (usunięcie danych).
  7. Po przesłaniu swoich danych możesz otrzymać droga e-mailową, SMS lub telefonicznie podstawowe informacji o ofercie firmy Souvre.
  8. Jeśli nie chcesz otrzymywać wiadomości e-mail, SMS lub telefonicznych to poinformuj mnie o tym a Twoje dane nie będą przetwarzane.
  9. Strona www.kolagen-naturalny.com.pl może zbierać dane dotyczące odwiedzin, np.: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, czas odwiedzin. Dane te mogą być wykorzystane do analizy statystycznej zachowań Klientów na stronie.
  10. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności proszę o kontakt.